Dobry lider w zespole a efekty pracy

Każdy zespół musi być dobrze kierowany. Dlatego też tak bardzo ważny jest dobry lider w zespole. Dobry lider będzie potrafił tak pokierować zespołem, aby w pełni wykorzystać potencjał wszystkich jego członków i jak najefektywniej rozdzielić wśród nich zadania. Oczywiście lider zespołu musi mieć duży autorytet w swojej grupie. Z jednej strony powinien on być specjalistą w dziedzinie, którą zajmuje się zespół, zaś z drugiej strony musi on posiadać kompetencje przywódcze.

Kompetencje takie wiążą się z jednej strony z wrodzonymi cechami charakteru, ale można także się ich w dużym stopniu wyuczyć. Tu duże znaczenie ma coaching menedżerski. Są to usługi specjalnych trenerów, czyli coachów. Menadżer pracując z takim trenerem rozwija swoje kompetencje zawodowe i osobiste ucząc się zarządzania, a także dobrej komunikacji z podwładnymi.

Bardzo ważna jest umiejętność porozumienia się lidera z resztą ekipy. Ważne jest więc, aby był on nie tylko autorytetem jako szef, ale ogólnie jako osoba. Z jednej strony lider w zespole powinien być więc szefem, ale z drugiej strony powinien on być jednocześnie dobrym współpracownikiem, który nie tylko wydaje polecenia, ale również słucha tego, co pozostali członkowie zespołu mają do powiedzenia.

Dzięki temu w zespole tworzy się dobra komunikacja i dobra atmosfera pracy, która z pewnością ma wpływ na efektywność pracy, a także na grupową współprace i kreatywność. Lider w zespole, który potrafi nim sprawnie zarządzać to duże możliwości osiągania dobrych wyników.